Politika povrata

Kupac može reklamirati: 

Reklamaciju najbrže možete prijaviti osobno kod lokalnog partnera odabranog prilikom kreiranja narudžbe.Reklamaciju kupac može podnijeti i pisanim putem, slanjem na poštansku adresu sjedišta tvrtke ili slanjem e-maila na info@techsavers.hr


Obrazac za prigovor možete preuzetiovdje.

 

Ako je reklamacija podnesena na vrijeme i na odgovarajući način, kupac ima sljedeća prava u skladu s odredbama §622 do §625 Građanskog zakonika u slučaju nedostataka proizvoda:

 • Ako je nedostatak moguće otkloniti, kupac ima pravo na besplatno, pravovremeno i pravilno otklanjanje nedostatka bez nepotrebnog odgađanja.
 • Umjesto otklanjanja greške, kupac može zatražiti zamjenu narudžbe;ako se pogreška odnosi samo na dio narudžbe, možete zatražiti zamjenu danog dijela ako prodavatelj ne snosi nerazmjerne troškove u odnosu na cijenu narudžbe ili smisao narudžbe.
 • Ukoliko se greška ne može otkloniti i onemogućuje pravilno korištenje narudžbe kao besprijekorne, kupac ima pravo zamijeniti narudžbu ili odustati od ugovora. 

Ista prava kupac ima i ako je nedostatke moguće popraviti, ali naručenu robu ne možete ispravno koristiti zbog pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka.U slučaju nepopravljivih grešaka, kupac ima pravo na odgovarajući popust od cijene narudžbe.

Obavijestili smo vas o gore navedenim pravima postavljanjem ovih uvjeta na odgovarajuću podstranicu web stranice i imali ste priliku upoznati se s njima prije slanja narudžbe. 

Prodavatelj ili djelatnik kojeg je prodavatelj ovlastio za rješavanje prigovora odredit će način postupanja po prigovoru odmah, u složenim slučajevima u roku od 3 radna dana od dana podnošenja prigovora, u opravdanim slučajevima, posebice ako je potrebna složena tehnička procjena potrebno stanje robe, najkasnije 30 dana od dana podnošenja reklamacije. 

U slučaju da je potrebna složena tehnička procjena stanja robe, kupac se može informirati o statusu reklamacije, koja će se dalje pojedinačno ocjenjivati na temelju dogovora između prodavatelja i kupca. U slučaju obrade reklamacije koja zahtijeva složenu tehničku procjenu predmeta u roku kraćem od 30 dana, kupac će biti obaviješten o ovoj činjenici te će mu biti omogućeno osobno preuzimanje robe ili će se roba dostaviti na ga dostavnom službom prodavatelja besplatno.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dokazati sljedeće činjenice:

 • da je kupac kupio proizvod MB TECH BB s.r.o.i po kojoj cijeni;u tu svrhu, kupac prilaže važeći dokument o kupnji robe s označenim datumom kupnje robe kojim dokazuje kupnju reklamirane robe od lokalnih partnera ili izravno od tvrtke MB TECH BB s.r.o.(osobito faktura, potvrda o primitku, otpremnica, ostalo, ...),
 • da se tijekom jamstvenog roka pojavio kvar na proizvodu (a ne radi se o nedostatku koji nije obuhvaćen jamstvom u smislu ovog Reklamacijskog postupka, upute za upotrebu proizvođača proizvoda ili važećih zakonskih propisa),
 • hitnu obavijest o nedostatku proizvoda lokalnom partneru ili tvrtki MB TECH BB s.r.o.te trenutnu isporuku reklamirane robe prodavatelju o trošku kupca, osim ako se prodavatelj i kupac drugačije ne dogovore,

Prilikom reklamacije, kupac je dužan dostatno označiti reklamiranu robu i što detaljnije opisati nedostatak robe, kao i dati sve kontakt podatke kupca, u svrhu komunikacije u procesu reklamacije. U slučaju neispunjavanja bilo kojeg od gore navedenih uvjeta od strane kupca, prodavatelj ima pravo ne priznati potraživanje, ili odbiti tužbu. 

Na temelju dogovora između prodavatelja i kupca, nakon toga se može izvršiti postjamstveni servis zbog nepriznavanja/odbijanja reklamacije, uz naknadu prema cjeniku objavljenom na web stranici techsavers.sk i fakturirano kao servis nakon jamstva. 

Ako kupac prijavi kvar koji nije pokriven jamstvom (npr. nisu ispunjeni uvjeti jamstva, greškom je prijavljen kvar, nakon isteka jamstva i sl.), prodavatelj može zahtijevati naplatu troškova nastalih u vezi s uklanjanje prijavljenog nedostatka od strane kupca u cijelosti. U tom slučaju obračun servisne intervencije naplaćuje se prema trenutno važećim cijenama servisa u mjestu prijave reklamacije.

 Nepriznate reklamacije i popravci nakon jamstva od strane MB TECH BB s.r.o. naplaćuju se prema vremenu popravka (1 servisni sat = 39 € bez PDV-a, računa se svaki start) i rezervnim dijelovima korištenim tijekom popravka. Popravak će započeti tek kada kupac prihvati pripremljenu ponudu cijene. Ukoliko se kupac s time ne slaže, naplatit će mu se dijagnostička naknada od 25 € bez PDV-a. Prodavatelj prilikom reklamacije izdaje kupcu potvrdu. Prodavatelj će izdati pisani dokument o obradi reklamacije najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

 Nakon utvrđivanja načina postupanja po prigovoru, MB TECH BB s.r.o. dužni su prigovor obraditi bez nepotrebnog odgađanja, no obrada prigovora ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Nakon isteka ovog roka za rješavanje prigovora, kupac ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti (pravo na zamjenu robe ili povrat novca - odustajanje od Ugovora). U slučaju reklamacije proizvoda unutar prvih 12 mjeseci od kupnje, MB TECH BB s.r.o. rješavati zahtjev odbijajući ga samo na temelju stručne procjene. 

Prodavatelj će potrošaču u roku od 14 dana od dana rješavanja reklamacije dostaviti primjerak stručne ocjene kojom obrazlaže odbijanje reklamacije. Ako MB TECH BB s.r.o. odbije reklamaciju robe nakon 12 mjeseci od kupnje, dužan je u reklamacijskom dokumentu naznačiti kome kupac može poslati robu na stručnu procjenu. Ukoliko kupac dokaže odgovornost MB TECH BB s.r.o. za nedostatke proizvoda, može ponovno podnijeti zahtjev. Ako se neispravna roba zamijeni za novu, jamstveni rok počinje teći od primitka nove robe. 

U slučaju da je dio artikla zamijenjen, jamstveni rok koji se primjenjuje na taj novi dio počinje teći od primitka tog novog dijela. Vrijeme od ostvarivanja prava od odgovornosti za nedostatke do trenutka kada je kupac bio dužan preuzeti stvar nakon obavljenog popravka ne uračunava se u jamstveni rok. 

Prava od odgovornosti za nedostatke proizvoda za koja vrijedi jamstveni rok prestaju ako nisu iskorištena u jamstvenom roku. Na reklamaciju proizvoda primjenjuju se odredbe Građanskog zakonika i Zakona o zaštiti potrošača. Prilikom rukovanja, korištenja, transporta i skladištenja robe, kupac je dužan pridržavati se uputa navedenih u uputama za uporabu proizvođača robe. 

Kupac je dužan robu isporučenu od strane prodavatelja pregledati u najkraćem mogućem roku, a pregled mora biti obavljen na način da se nedostaci koji se mogu uočiti adekvatnim stručnim pregledom uoče u najkraćem mogućem roku. O svim tako utvrđenim nedostacima kupac je dužan odmah obavijestiti prodavatelja. O nedostacima koji se naknadno ukažu, kupac je dužan obavijestiti prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja.

 

Najčešći problemi prilikom podnošenja zahtjeva za odštetni zahtjev:

 • Nepotpun opis greške.Najčešće kupci u opisu greške napišu "ne radi".Ako tehničar počne testirati matičnu ploču s ovim opisom greške i ona se pokrene, reklamacija se smatra neopravdanom.Stoga molimo da napišete detaljan opis greške, npr.: "nakon paljenja monitor prikazuje samo nijanse crvene i crnu točku širine oko 5 cm u gornjem desnom kutu."
 • Oštećene zaštitne naljepnice.Nemojte samovoljno skidati nikakve naljepnice (s procesora, memorije i sl.), inače automatski gubite pravo na jamstvo.
 • Neispravno postavljeni prekidači ili neispravna instalacija.Kupac ne čita upute i ne ugrađuje ispravno proizvod.Pročitajte priručnike i readme datoteke - to će vam uštedjeti mnogo vremena i novca.
 • Loša verzija BIOS-a.Mnoge pogreške nastaju zbog instaliranja BIOS-a koji nije namijenjen danoj vrsti matične ploče.Ako sumnjate u ispravnost BIOS-a prije izvođenja nadogradnje, bolje je konzultirati se s našim tehničarem.
 • Reklamacije na parametre za koje proizvođač ne jamči.Kupci ponekad očekuju svojstva od proizvoda za koja proizvođač ne jamči.Prije kupnje proizvoda, molimo konzultirajte njegove parametre s našim prodavačima ili dajte proizvod na demonstraciju.
 • Reklamacije na parametre koji na prvi pogled izgledaju kao pogreška, ali su prirodni dio robe.Na primjer, kod trinitron i fd trinitron screen monitora, pobližim promatranjem vide se 2 fine trake, koje ne znače oštećenu sliku, već služe za njezinu sinkronizaciju.
 • Zapaljene točke za LCD monitore - standard ISO 13406 dopušta do 5 zapečenih točaka na 1 milijun za LCD monitor.Stoga se reklamacije ove vrste ne mogu prihvatiti.Prema ISO standardu u tablici, maksimalni omjer neispravnih piksela / milijun ispravnih je:

2 kom (tip 1) t.j.trajno užareno bijelo

 2 kom (tip 2) t.j.trajno crna 

5 kom (tip 3) tj.sve pogreške osim tipa 1 i 2, npr.stalno svijetli crveno, plavo itd. 

Primjer: na zaslonu 15" LCD monitora ima 0,786432 milijuna piksela - dopušteno 5 na 1 milijun - dakle 5*0,78 = 3,9 neispravnih piksela po monitoru.

 

1